Menu

Stichting Revalidatiegeneeskunde en Wetenschap Nijmegen

Welkom op de website van Stichting Revalidatiegeneeskunde en Wetenschap Nijmegen.

Doelstelling

De Stichting Revalidatiegeneeskunde en Wetenschap Nijmegen werkt samen met de afdeling Revalidatie van het Radboudumc te Nijmegen. Beiden richten zich op een verbetering van de zorg voor patiënten met een verworven handicap of chronisch zieken. Er wordt zowel gewerkt aan een breedte- als aan een diepteprofilering.

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijke en onderwijskundige activiteiten door personen die onderdeel uitmaken of (tijdelijk) verbonden zijn aan de afdeling Revalidatie van het Radboudumc en verder al hetgeen wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het opzetten, begeleiden, bevorderen van eigen wetenschappelijke kwaliteiten en onderzoeksprogramma’s – daaronder uitdrukkelijk ook begrepen het bekostigen van het daarvoor benodigde materiaal / literatuur, het geven van onderwijs, het organiseren respectievelijk volgen van opleidingen, cursussen, studiebijeenkomsten, seminars, lezingen, congressen, al dan niet in samenwerking met universitaire opleidingen, instellingen voor intramurale zorg of farmaceutische industrieën.

Contact met Stichting Revalidatiegeneeskunde

Heeft u vragen? Ga dan naar de contact pagina.

Contact opnemen